Tin hot

Cài đặt 3G cho KYOCERA BRIGADIER bằng tay

Tại sao phải cài đặt 3G cho KYOCERA BRIGADIER?

Kyocera Brigadier xách tay vào Việt Nam, bản room gốc chưa có APN phù  hợp,  các chức năng  nghe gọi nhắn tin, kiểm tra tiền điều bình thường như các máy chính hãng. Cách cài đặt 3G cho Kyocera Brigadier như sau:

1. Kích hoạt chế độ Developer bằng cách: Vào mục “About phone”, mua tới mục “Build number”. Click 7 lần vào mục này. tới lúc mang mẫu chứ hiện ra báo là ” Now you are a Developer”
2. Mở “Developer Options” và đánh dấu check mục “USB debugging”
3. Bạn nên chắc chắn rằng đã cài drivers máy Kyocer Brigadier này rồi. có thể tải về drivers tại đây: kyoceramobile.com/support/drivers/ Kyocera Phones Drivers
4. Kết nối điện thoại kyocera brigadier sở hữu máy tính và sắm chế độ Media Sync Mode (máy tính sẽ nhận thứ bạn là E6782).
5. Download tiếp ứng dụng Debloater. Link down: rootjunkysdl.com/?device=Gates&folder=DeBloater
6. Mở chương trình Debloater lên
7. Bấm vào mục “Read Device Packages”. Ứng dụng chạy và sổ xuống 1 danh sách
8. Check vào mục qcrilmsgtunnel.apk – com.qualcomm.qcrilmsgtunnel (mục này khóa APN)
9. Nhấn nút Apply và đợi unlock APN thành công

Tuy nhiên đây là cách làm thủ công, mỗi lần tháo lắp sim phải lập lại. Androidgiare.vn giới thiếu thêm cách Cài đặt 3G cho Kyocera Brigadier không mất APN khi thay sim

 

Scroll